.
  iMAM CAFER BUYRUGU
 

Imam Cafer Buyrugu

 
Kırklar Cemi
 
Rivayettir ki. Muhammed Miraça gidince yolda bir aslan gördü. Çıkarıp hatemi ağzına verdi. Orada nişanı kaldı. Ondan ravan oldu İlimlerin en yükseğine erişti. Dosta kavuştu. Doksan bin kelam söyledi. Otuzbin şeriat oldu. Tamami yüzyirmitört bin kelam oldu. Altmış bini Ali'de sırr oldu. Muhammed Miraç'tan gelirken Mina'da kubbe gördü. Kapıyı caldı. Iceri vardı. Kırklardan birisi, "Kimdir " diye sordu. Gaipten bir ses geldi: " Muhammed Nebi geldi " deyince Muhammede'e yer gösterdiler. Muhammed oturdu.
 
Sonra Cebrail aleyhüsselam geldi. Hatem çıkarıp önüne koydu. Ol vakit Kırklar birden ayağa durdular. Son Peygamber yerine oturdu.
 
Muhammed'in fikrinden gecti ki "Sizler kimlersiniz" deyüp bunlara eyledi. Ol vakit sual etmekte müşkili var idi. Muhammed baktı ki cümlesi kıyasta büyüğü hangisi kücüğü hangisi olduğuna müşkilde kaldı. Muhammed bunlara dedi ki: " Sizin kücüğünüz kimdir ve ulunuz kimdir ".
 
Kırklar dediki; " Bizim ulumuz,kücüğümüz, kırktır " deyip cevap verdiler.
 
Ol vakit Muhammed dedi ki " ya hani sizin biriniz ne oldu ".
 
Kırklar dedi ki ; " Seyyidullah, gitti "dediler.
 
Kırklar dedi ki ; " Ya Muhammed ne çok sordun, dediler, Selman'ı da burda hazir bil ya Muhammed " dediler.
 
Ol vakit, Muhammed bunlardan nişan istedi. Kırklar dedi ki; " Kırkımız birdir, birimiz kırktır " deyip hemen Kırklardan birisi kolunu kaldırdı. Muhammed neşterle kesti. Kırkından birer damla kan akdı.
 
Ve Selman geldi. Bir tane üzüm getirdi. Muhammed bir üzümü ezdi, şerbet eyledi. Kırklar içti. Coştular. Muhammed, sema'a girdi. Sarığı başından düştü . Kırk pare oldu. Kırklar kuşandılar.
 
 
Hakkın Sırrı Hakikat
 
O sohbette, Muhammmed bunlara pirlerini ve rehberleini sordu. Kırklar, dediler ki:
 
-Pirimiz Şah-ı Merdan Alidir şeksiz şüpesiz. Ve Reberimiz Cebrail Aleyhusellamdır.
 
Hemen o sohbet olurken Muhammed, Hazreti Ali'nin geldiğini bildi. Andan yere indi. Teccella ve temanna edip Aliye yer gösterdi.
 
Cümle sahabeler Ali'nin geldiğin bildi, karşılayıp, Aliye teccella ve temanna ettiler. Elindeki nişanı, mührü gördüler. Ol vakit dönüp bulunanlar dediler ki:
 
- "Ya Resululluha, Hüda askına, Hak Süphane ve Taala Hazretlerinin sizlere beyan eylediği ne ise beyan eyle ki bizler de işitelim" dediler.
 
O zaman, Peygamber Aleyhusselam onlara buyurdu:
 
- Ya sahabeler, Hakkın sırrı hakikattır.
 
- Hakikat nedir ? Ya Resululluha! dediler.
 
Ol vakit Muhammed dedi ki:
 
- Hakikat O'dur ki dil ile ikrar, kalıp ile tasdik edip inanip iman getirmek, dedi.
 
Andan sahabeler:
 
- Ya Resululluha, sen buyur biz tutalım, dediler.
 
O vakit Peygamber:
 
- Ya sahabeler, gelin talip olun ki hakikat kapısınıdan birer rehber tutun ki Hakkın sırlarına ağah olasınız dedi.
 
O zaman, sahabeler:
 
- Ya Muhammed, hakkikat nedir, dediler.
 
Hazret Muhammed:
 
- Hakkikat oldur ki evvel özünü yar eyle, andan ehlini yar eyle, oda olmazsa cesedini yar eyle kendini pire teslim eyle. Onun emrine uy ki, hakkikatı kabul eylemiş olasın, dedi.
 
O vakit sahabeler dediler:
 
- Ya Muhammed hakikatı bildir ki bizler biat kılmaya iradet getirmeye geldik dediler.
 
Muhammed:
 
-Ya sahabeler, hakikat Şahı Merdan Ali hakkında geldi, Varın Ali'ye uyun, diye buyurdu.
 
 
Peygamber ile Ali' Musahip Olması
 
Malum olsun ki, cümle sahabe vardılar Hazret-i Ali'ye bıat kılıp boyun sunup talip olup iradet getirdıler.
 
Hazreti resul buyurdu:
 
-İki adam birbiriyle musahip olmalı, dedi.
 
Hemen o an Muhammed, Şahı Merdan Ali ile müsahip ve kardeş olup birliği anlamını gösterdiler. Muhammed Mustafa sallalahu taala aleyhi vesellem kendi mübarek eliyle kuşağını açtı. Şahı Merdan Aliyyel Murtazayı bağrına bastı. İkisi bir gömlekten baş gösterdiler. Başı iki, gövdeyi bir gördüler. Hazreti Resul, Ali hakkında şu hadisi okudu:
 
¨Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi cismke cisme¨.(Eti etim, kanı kanım, ruhu ruhum, cısmı cismim.)
 
Bazı sahabeler dedilerki:
 
¨Bak hem kızını verdı hem kardaşım, dedi¨ Bazıları ikrarını zayı edıp dönek oldular. Sonra Ali abaya hakaret ettiler. Binlerce lanet olsun Ali aba düşmanlarına, denmiştir.
 
  Bugün 3 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=