.
  ONiKi iMAMLAR
 


      
 


Hz. Ali

 
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün yazısı
İmamet Süresi
(Miladi) 29. 07. 599 - (Hicri) H. Ö. (23) 13 Recep
(Miladi) 24. 01. 661 - (Hicri) 21 Ramazan 40
Necef
64
12 E. 15 K.
İbni Mülcem
Murteza
Ebu-l Hasen
Ebu Talib
Esed kızı Fatıma
Kuluna sahip Allah'tır.
30 yıl.


 

Hz.
HASAN
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 12. 3. 624 - (H) Ramazan 3 (H=Hicri, M=Miladi)
(M) 25. 3. 670-(H) 28 Sefer 50
Medine
50
8 E. 7 K
Cü’de
Mücteba
Ebu-Muhammed
Ali
Fatıma
Üstünlük Allah’ın’dır
Muaviye
10 Yıl


 

Hz.
HÜSEYİN
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 25. 2. 625 - (H) 5 Şaban 5
(M) 10. 10. 680 - (H) 10 Muharrem 58
Kerbela
55
4 E. 3 K.
Şimr
Şehid
Ebu-Abdullah
Ali
Fatıma
Tanrı’nın emri olur.
Yezid
11 Yıl


 

İMAM
ZEYNEL
ABİDİN
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 10. 1. 658 - (H) 5 Şaban 38
(M) 17. 10. 713 - (H) 22 Muharrem 96
Medine
58
11 E. 4 K.
Hüşam
Seccad
Ebu-l Hasen
Hüseyin
Şah Zenan (Şehri Banu)
Başarım Allah’ladır.
Yezid, II. Muaviye, Mervan, Abdulmelik, Velid -
35 Yıl.


 

İMAM
MUHAMMED
BAKIR
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 10. 5. 676 - (H) 3 Sefer 57
(M) 28. 3. 733 - (H) 7 Zilhicce 117 (114)
Medine
57
5 E. 2 K.
İbrahim
Bakır
Ebu - Cafer
Ali Zeyn-ül Abidin
Fatma Bint-al Hasen
Tanrı'nın emri olur.
Velid, Süleyman, Ömer İbni Abdülaziz, Yezid, Hişam -
19 Yıl


 

İMAM
CAFER-İ
SADIK
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 23. 5. 699 - (H) 17 Rebiülevvel 80 -
(M) 22. 1. 766 - (H) 25 Şevval 148 -
Medine -
69 -
7 E. 3 K. -
Mansur -
Sadık -
Ebu - Abdullah -
Muhammedül Bakır -
Necibe -
Dostum Allah’tır. O beni korur. -
Hişam, Velid, Mervan-ı Hımar, Seffat, Mansur -
34 Yıl


 

İMAM
MUSA-İ
KAZIM
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 8. 11. 745 - (H) 7 Sefer 127 (128)
(M) 1. 9. 799 - (H) 25 Recep 185 (183)
Kazımeyn (Bağdat)
57
18 E. 19 K.
Harun
Kazım
Ebu-l Hasen
Caferüs - Sadık
Hamide
Allah yeter bana
Mansur oğlu Mehdi, oğlu Harun
35 Yıl


 

İMAM
ALİ RIZA
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 29. 12. 765 - (H) II Zilkade 153
(M) 24. 8. 818 - (H) 20 Sefer 203
Meşhed Tus (Horasan)
55
1 E. 1 K.
Me'mun
Rıza
Ebu-l Hasen
Musa-i Kazım
Necime
Allah yeter bana.
Harun, Muhammed-el Emin, İbrahim, Memun -
20 Yıl


 

İMAM
MUHAMMED
TAKİ
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 11. 4. 811 - (H) 10 Ramazan 195
(M) 25. 11. 835 - (H) 30 Zilkade 220
Kazımeyn (Bağdat)
25
4 E. 7 K.
Mu'tesem
Cevad
Ebu Cafer
Aliyyül-Rıza
Sebike
Allah nede güzel kudret sahibidir.
Memun, Muta'sım
8 Yıl


 

İMAM
ALİ-EN
NAKİ

Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı
Zamanındaki Halifeler

İmamet Suresi
(M) 16. 9. 829 - (H) 13 Recep 214
(M) 28. 6. 868 - (H) 3 Recep 254
Samara
42
4 E. 1 K.
Mütevekkil
Hadi
Ebu-l Hasen
Muhammed-al Cevad
Semane
Ahıtları korumak Allah huylarındandır.
Muta’sım Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu’tezz, Mu’temed
33 Yıl


 

İMAM
HASAN-ÜL
ASKERİ
Doğum Tarihi
Şehadeti
Gömülü Olduğu Yer
Yaşı
Çocuk Sayısı
Katili
Lakabı
Künyesi
Babası
Annesi
Yüzüğünün Yazısı

Zamanındaki Halifeler
İmamet Suresi
(M) 27. 10. 846 - (H) 8 Rebiülevvel 231
(M) 2. 1. 874 - (H) 8 Rebiülevvel 260
Samara
28
2 E.
Mu'temid
Vekil
Ebu-Muhammed
Aliyyul-Haci
Susen (Hudeys)
Noksan sıfatlardan arıdır; göklerin ve yeryüzünün anahtarı
O’nundur.
Mu’tezz, Muhtedi, Mu’temed
6 Yıl


 

İMAM
MUHAMMED
MEHDİ
Doğum Tarihi
Lakabı
Künyesi

Babası
Annesi
Yüzüğünün yazısı

(M) 30. 7. 869 - (H) 15 Şaban 226
Mehdi
Ebu-l Kasım
Hasenul-Asker
Nercis
Benim Allah Hucceti ve özkulu Onikinci ve son imam olan İmam-ül Hüccet’tir.

 

Babasının ölümünden sonra halktan gizlenmiştir. (Küçük gizlenme) Bu gizleniş sırasında ümmetine elçilik yapan Ebu Hasan Ali ölünce Gaybet-i Kübra (Büyük gizleniş) başlamıştır. Hz. Muhammed Mehdi’nin ne olduğu, bu gizlenişten sonra anlaşılamamıştır.

 
  Bugün 3 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=